After season formule

  • 5 extra trainingen tijdens de maand juni , ook ideaal om nieuwe spelertjes bij de voetbalschool in te werken. 
  • De ouders en de kinderen zijn erg gemotiveerd en willen extra inspanningen leveren om het potentieel van het jonge voetballertje te laten ontwikkelen binnen onze omkadering.
  • Wanneer ? 

Trainingslocaties : 

Tijdens de week (woensdagen 7-14 en 21 juni (28/06 niet) van 14-16u) : 

  • FC Eppegem, Waterleestweg 2, 1980 Eppegem ( kunstgrasveld )

In het weekend ( zaterdagen 3-10-17 en 24 juni van 17-19u ) : 

  • FC Kontich : Duffelsesteenweg 145, kunstgrasveld te bereiken via de parking van sporthal ‘De Nachtegaal’

Prijs After season formule : 5 trainingen van 2 uren voor 75 euro

Volzet

Je kan je nog wel op een reservelijst laten toevoegen om alleenstaande trainingen te volgen ( dus geen pakketje van 5 stuks maar per stuk ) als er plaatsjes vrijkomen of als er een extra trainer beschikbaar is.

 

Reserveren van de training : 

We vragen om ten laatste op maandagavond je aan – of afwezigheid voor de training van woensdag te melden of voor woensdagavond te training van het komende weekend te bevestigen via info@act2prevent.com of via onze FB groep-Act2Prevent Voetbalschool – retro. 

De Act2Prevent Voetbalschool zal op basis van het aantal reservaties een geschikt aantal trainers voorzien om een kwalitatieve training te waarborgen. 

Annuleren van je gereserveerde training :

De Act2Prevent Voetbalschool vraagt om minstens 24 uren op voorhand de gereserveerde training te annuleren zodat we nog enigszins de kans hebben om enerzijds een vervanger de kans te geven de vrijgekomen plaats in te nemen, anderzijds het aantal voorziene trainers aan te passen aan het aantal kinderen. 

Ongevallenverzekering deelnemers : 

Na advies van onze verzekeringsagent blijken de meeste van onze deelnemers oververzekerd ( ziekenfonds, hospitalisatie, extra verzekeringen, … ). 
Om die reden nemen we voor onze deelnemers geen extra ongevallenverzekering en rekenen we op de verantwoordelijkheid van de ouders om in orde te zijn met de basisverzekeringen zoals het ziekenfonds. 

Indien een deelnemer schade berokkent aan de locatie, materiaal of zaken van derden, dan zal in eerste instantie de familiale verzekering van het kind worden aangesproken. 

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool is evenwel verantwoordelijk voor de verzekering BA ( Burgerlijke Aansprakelijkheid ) van zijn actieve leden ( trainers, begeleiders, … ). 

De vzw. Act2Prevent Voetbalschool kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

  • Aluro-CNC